Βιολογικές καλλιέργειες (Μέτρο 11)

Βιολογικές καλλιέργειες (Μέτρο 11)
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορείτε να συμμετέχετε στις επιδοτούμενες δράσεις της βιολογικής γεωργίας και να κάνετε την ετήσια δήλωση εφαρμογής και υποβολής Ετήσιου Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2322022604, 2322022641 και 2321047797