Η Ένωση αγροτών Βισαλτίας Σερρών ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ,  συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες διευκόλυνσης των αγροτών της περιοχής, συγκρότησε το Τμήμα Λογιστικής Εξυπηρέτησης, που ως στόχο έχει την καλύτερη και ομαλότερη ένταξη των αγροτών στο νέο Καθεστώς Αγροτών, όπως αυτό ισχύει από 01/01/2014, καθώς επίσης και τη λογιστική και φοροτεχνική τους εξυπηρέτηση. Πρόκειται για μια ακόμη υπηρεσία  που σκοπό έχει την πλήρη ενημέρωση των υπόχρεων αγροτών υποβολής φορολογικής δήλωσης στη βάση των νέων δεδομένων, όπως αυτά καθορίστηκαν απʼ τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Επιλέγοντας ένας παραγωγός την συγκεκριμένη υπηρεσία, η Ένωση αγροτών Βισαλτίας Σερρών ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ του εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες σε λογιστικό επίπεδο που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των αγροτών. Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχει το τμήμα Λογιστής Εξυπηρέτησης Αγροτών είναι οι εξής:

  • Τήρηση Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων στους Αγρότες του Κανονικού Καθεστώτος.

  • Τήρηση πλήρους αρχείου Εσόδων – Εξόδων στους Αγρότες Ειδικού Καθεστώτος.

  •  Αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Αγροτών Κανονικού και Ειδικού Καθεστώτος.

  •  Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων.

  • Σύνταξη Περιουσιακών Καταστάσεων (Ε9).

  • Αποστολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ .

  •  Έκδοση Φορολογικών Ενημεροτήτων.