Ένωση Αγροτών Βισαλτίας Σερρών ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
ΕΔΡΑ: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 19 62200 ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2322022317
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 2322023004
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 2322022217
ΟΣΔΕ 2322022641
ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ 2322022604
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2321047797